2/08/2553

วัสดุบ้านบ้าน ล้านไอเดีย

02 กุมภาพันธ์ - 04 เมษายน 2553 | 10:30-21:00
สถานที่ โถงทางเข้า TCDC

Exhibition design :all(zone)
Graphic design :Piyapong Oum Bhumichitra, Chatnarong Jingsuphatada


นิทรรศการนี้จะพาคุณสัมผัสกับตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากหลากหลายประเทศซึ่งแสดงถึงศักยภาพของวัตถุดิบจากผืนดิน และผืนป่า ที่สามารถนำมาพัฒนาอย่างง่ายๆ ให้เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้จากการเกษตรได้หลายเท่าตัว และยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อ้างอิง : http://thailandexhibition.com/Event-76/Event-76-Detail.php?id=299)


เริ่มต้นด้วยการหาความเป็นไปได้หลายๆทางจนในที่สุดเราตัดสินใจที่จะใช้ความสอดคล้องในเรื่องขององศาที่ได้จากก

ารสานกระด้ง มาเป็นแนวคิดในการทํา Logo type ของนิทรรศการ

เพื่อแสดงความต่อเนื่องจากโครงสร้างของนิทรรศการกับเรขศิลป์ เราเลือกใช้ Logo type ที่ไม่ไปรบกวนบริบทของตัวงานและวัสดุ ส่วนเรื่องสีเราเลือกสีที่จัดจ้านโดยมาจากพื้นสีที่ต่างกัน 6 สี ให้ค่อนข้างโดดออกมาจากโครงสร้างแต่ยังกลมกลืนและดูสนุกสนาน อีกทั้งยังชัดเจนในเรื่องประโยชน์ของการแบ่งหมวดวัสดุออกเป็นหกชนิด ในตัวโลโก้งาน เราได้ทําการสลับสีในแต่ละมุมให้มีความเคลื่อนไหวและหลายหลาย อย่างไรก็ตามสีดังกล่าวยังได้ช่วยส่งเสริมภาพรวมของนิทรรศการให้ดูเป็มมิตรและ ผนวกเข้ากับโครงสร้างของการสานกระด้งได้อย่างลงตัว

การจัด text เราจัดอย่างเรียบง่ายในบล็อควงกลมโดยแบ่งภาษาไทยและอังกฤษไว้ในคนละด้าน รวมถึงวิธีการจัด center ให้สอดคล้องกับลักษณะวงกลมและมีการใช้ pictogram ในบางส่วนของงานนิทรรศการเพื่อสนับสนุนความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: