11/12/2552

"ฟอนต์ supermarket "


วัตถุประสงค์ของตัวอักษร
ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานสิ่งพิมพ์ทั่วไป เหมาะสําหรับการพาดหัวและการนําไปจัดอักขรศิลป์ในสิ่งพิมพ์
ต่างๆที่ต้องการจริตที่เป็นกลางและ ไม่รบกวนบริบทและเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ แต่ยังเพิ่มความแปลกใหม่ที่ไม่กระทบถึง
ภาพรวมของตัวอักษร

แนวความคิด
"ซูเปอร์มาร์เก็ต"ถูกสร้างจาก form ของวงกลมท่ีมีส่วนของเส้นตรงประกอบบริเวณด้านข้าง เพิ่มสัดส่วนสูง แต่ไม่ให้ความรู้สึกของวงรี เส้นตัดเป็นตรงแต่ผ่อนปรนเพื่อลดทอนความรู้สึกแข็งเกร็งของตัวอักษร ลูกเล่นจะถูกใส่ในบางจุดเท่านั้นเพื่อคงอัตลักษณ์ของผู้ออกแบบไว้

ผู้จัดทํา
จริงๆแล้ว "ซูเปอร์มาร์เก็ต" ถูกสร้างต้นแบบไว้ปีกว่าละครับ แต่ด้วยภาระทางการงานทําให้ต้องหยุดความคิดไปจนเร็วๆนี้เพิ่งมีเวลานํามาปัดฝุ่น ขณะนี้สามารถพิมพ์ได้ เกือบจะสมบูรณ์แล้วคิดว่าน่าจะราวๆ 90% และยังมีโครงการทําตัว light ต่อหลังจากตัวนี้ถูกปล่อยออกไปครับ ทั้งนี้ต้องขอบคุณคุณโม่ วริต (เจ้าของฟอนต์ ti )ที่ให้คําแนะนําและความช่วยเหลือเสมอ

ขอขอบคุณ
1 เวป f0nt.com ที่มอบพื้นที่และโอกาสให้
2 คุณโม่ เจ้าของฟอนต์ตระกูล ti ที่เป็นทั้งที่ปรึกษา เพื่อนและแรงบรรดาลใจ
3 เทมเพลตของคุณนายพลครับ


ไม่มีความคิดเห็น: